Telefon: 22 75 74 60
IX – System

IX systemet er en nettverksbasert kommunikasjons system som er IP basert. Denne serien er designet for å brukes til kontorbygg, parkeringshus, hoteller, sykehus, utdanningsinstitusjoner og industri. Systemet tilbyr løsninger for store og små kommersielle og ikke-kommersielle selskaper.
Din egen mobil  kan også brukes som et svarapparat, ved å installere IX programvare på mobilen.

IX-serien kan anvendes i et eksisterende nettverk.

  • Kan benytte PoE strøm via Ethernet
  • Bruk ny eller eksisterende CAT-5e/6 nettverksinfrastruktur
  • Rask og enkel installasjon